M ary Rose G. Ybanez

 

Click here to edit subtitle

Kung Alam Mo Lang

By Mary Rose G. Ybañez

Ba’t ikaw ang siyang laging laman ng isip ko?

Maging sa puso, ikaw ang laman nito,

Baka pag-ibig na kaya ang nabuo,

Hindi ko maipaliwanag kung ano.


Sa bawat araw at gabi gusto kang makita,

Di mapakali na parang may problema,

Kung di ka makita ay natutulala,

Parang problemang mas lalong lumalala.


At ngayon ang puso ko ay nalulusaw,

Na parang isang kandilang natunaw,

At sa puso’y laging nangingibabaw

Na walang pinapangarap kundi ikaw.


Ano ba itong nararamdaman?

Na walang nakakaalam na sinuman,

Bakit, sinadya lang bang talagang ganyan?

Na  sa puso ko ay ikaw lang ang laman.

Crush

By Mary Rose G. Ybañez


Of the first time when I saw you,
I didn’t know what to do,
It might be love at first sight,
But how would I fight it.

Now my heart falls in love,
To you, more than above,
To you I don’t want to lose,
I want that we shall be so close.

All I want is to see you,
Not just day, but night also
But how? I cannot hold,
Feelings that shall never be told.

I can’t show my feelings
Just to hide in the ceiling,
And I just want to rush
It’s a simple “CRUSH”.